Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Trị hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc tốp 20 của cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Đó là mục tiêu mà Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020” đã xác định.

Quảng Trị tập trung triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Tháng 8/2018 Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã ký Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”. Theo đó, để hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình, đồng thời triển khai chương trình đạt hiệu quả cao, tỉnh Quảng Trị xác định cần thực hiện chương trình OCOP quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Một số kết quả qua 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân chú trọng triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức là chủ thể trực tiếp vượt khó, giảm nghèo được nâng lên, qua đó đã tạo ra nhiều phong trào giúp nhau làm kinh tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường, nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Kết quả rà soát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Sở Công thương

Vừa qua, Tổ rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Công thương để rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại 05 văn bản sau: Kết luận số 49-KL/TU, ngày 06/3/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017; Thông báo số 292-TB/TU, ngày 01/9/2017 về kết quả làm việc với Công ty TNHH sản xuất – thương mại Hưng Phát; Kết luận số 78-KL/TU, ngày 05/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Thông báo số 443-TB/TU, ngày 19/6/2018 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh; Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Sở Công Thương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018, của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 92 - KH/TU, ngày 19/6/2018 về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Một số kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 308 vụ/433 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 236 vụ/369 bị can; đình chỉ 14 vụ/14 bị can; tạm đình chỉ 36 vụ/15 bị can. Tiếp nhận 432 tin báo tố giác tội phạm, xử lý 393 tin báo, đạt 91%.

Một số kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2018

Trên cơ sở nắm chắc tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng Công an thực hiện tốt vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm.

Một số tình hình trật tự an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự xảy ra 287 vụ, làm bị thương 50 người, thiệt hại tài sản khoảng 3,5 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2017: tăng 72 vụ, giảm 03 người chết; giảm 15 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm 4,3 tỷ đồng).

Hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp

Hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu. Đó là mục đích, yêu cầu của Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 5-10-2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khó

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng trị thực hiện tốt phong trào “Thi đua quyết thắng”

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai thực hiện nhằm phát huy cao độ ý chí, tinh thần nghị lực và tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác.
Trang 91 trong 138 << < 30 70 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 627
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 627
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71000671