Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị Khóa XI “về hội quần chúng”

Ngày 22/9/2014, Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Kết luận số 102-KL/TW “về hội quần chúng” . Qua 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về công tác hội quần chúng. Các cấp ủy đảng ngày càng quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của các hội. Thường xuyên nêu cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác hội quần chúng; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hội quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham gia góp ý xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của tổ chức Đoàn nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; tạo được sự đối thoại dân chủ trong chi đoàn, tránh thông tin một chiều. Với ý nghĩa đó, trong năm 2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Quảng Trị sẽ có 02 đợt chủ điểm sinh hoạt sâu, rộng với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW đến thời điểm hiện nay

Bám sát Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 27/4/2018, Kế hoạch 86-KH/TU ngày 07/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ bản đạt tiến độ, yêu cầu đề ra. Kết quả cụ thể đến thời điểm hiện nay như sau:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Công văn số 3759-CV/BNCTW, ngày 07/3/2019 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” (sau đây gọi là Chỉ thị số 27-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW trong toàn tỉnh nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ công chức, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”

Để đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch sơ kết trong toàn tỉnh.

Tình hình công tác Tuyên giáo trong quý I/2019

Trong quý I/2019, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt, nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân và đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMT các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… tạo sự đoàn kết, xây dựng lòng tin và kỳ vọng vào sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của năm mới.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn

Tại hội nghị trực báo ngày 05/4/2019, sau khi xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 và Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy kết luận:

Công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quý I/2019, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực việc tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp về thẩm định văn bản, tuyên truyền phổ biến pháp luật, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý...

Quý I/2019, ngành thanh tra thực hiện 39 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, trong quý I/2019, ngành Thanh tra đã thực hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang) đối với 91 đơn vị, tổ chức và 61 cá nhân; trong đó 15 cuộc thanh tra hành chính đối với 20 đơn vị; 24 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 71 tổ chức và 61 cá nhân; đã kết thúc 5 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 4 cuộc.

Một số kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quý I/2019

Ngành công an đã tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019. Trong quý, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 143 vụ/196 bị can (tăng 57 vụ so với quý I/2018); chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 74 vụ/103 bị can (tăng 16 vụ so với quý I/2018); đình chỉ 03 vụ/03 bị can (giảm 03 vụ so với quý I/2018); tạm đình chỉ 18 vụ/03 bị can (tăng 11 vụ so với quý I/2018); phục hồi điều tra 01 vụ/01 bị can; tiếp nhận 159 tin báo tố giác tội phạm, xử lý 143 tin báo, đạt 90%; bắt, vận động đầu thú 04 đối tượng truy nã.
Trang 91 trong 145 << < 40 70 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1133
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1133
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76595271