Doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh 62,43% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh 62,43% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 02/2020 vẫn tiếp tục tăng 4,55% với giá trị ước đạt 2.452,72 tỷ đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị và định kỳ tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết luận của Thường trực tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Công Thương

Năm 2020, ngành Công Thương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng hộ tỉnh lần thứ XVI, chủ động rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm; bám sát 05 nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2020; tham mưu chỉ đạo đảm bảo tiến độ các dự án đã khởi công trong dịp Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, cũng như các công trình, dự án động lực được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND, ngày 10/02/2020 về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030.

Công tác cải cách tư pháp của tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả quan trọng

Những năm qua, công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác này, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và công dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân được quan tâm

Năm 2019, việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ quy định, nội quy tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã tích cực nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ ban hành và thực hiện đúng quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ cấp uỷ quản lý.

Một số kết quả nổi bật trong công tác giám sát việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Ban Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong. Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 70-KH/TU tại Ban thường vụ huyện uỷ Vĩnh Linh.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh, quốc phòng; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019.
Trang 84 trong 148 << < 40 70 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 509
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 509
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79678006