Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - tổng kết nhiều nghị quyết quan trọng

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn và thống nhất các nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, trong đó có nhiều quan điểm, mục tiêu, giải pháp mới về chính sách, pháp luật về đất đai; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cụ thể:

Nâng cao hiệu quả của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong thực tế, thời gian qua không ít thông tin trên mạng thông qua các tiện ích, công nghệ mới, hiện đại trên các mạng xã hội đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là sa sút niềm tin... việc phát huy vai trò dẫn dắt, chi phối thông tin chính thống của hệ thống báo chí và mạng xã hội của Việt Nam để cộng đồng mạng nâng cao nhận thức, đủ sức “đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò vô cùng quan trọng.

Nâng cao nhận thức – vaccine, hình thành cơ chế “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch

Trong những năm gần đây, các thuật ngữ như “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, “cuộc cách mạng công nghệ thông tin”, “chiến tranh trên không gian mạng” được sử dụng nhiều và tần suất xuất hiện dày đặc trong các bài viết, bài nói.

Đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022

Tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương là hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng. Thông qua các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tôn vinh công lao của các vị anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng có công với đất nước, thể hiện tình cảm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; khơi gợi và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; lan tỏa, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra.

Khai trương thư viện số thư viện tỉnh Quảng Trị và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến

Ngày 18/5/2022, tại Thư viện tỉnh Quảng Trị tổ chức khai trương thư viện số tỉnh Quảng Trị và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến. Dự khai trương có đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, đại diện các hội, đoàn thể, các phòng, ban thuộc các sở, ngành trong tỉnh; phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo Viettel, phòng chuyên môn Viettel Quảng Trị.

Thích ứng linh hoạt, từng bước nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới, mở cửa du lịch, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế và trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà văn hóa kiệt xuất của đân tộc ta. Người không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính nhà nước Việt Nam.

Vấn đề bảo vệ môi trường qua các văn kiện, nghị quyết của Đảng

Bảo vệ môi trường (BVMT) đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh về việc “Tiếp tục triển khai Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022-2023”; ngày 09/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU về “đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”.

Chuyển đổi số - yêu cầu ngày càng cao về đạo đức của người làm báo

Chuyển đổi số đang trong giai đoạn diễn ra mạnh mẽ và rất nhanh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; báo chí không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin phản ánh mọi lĩnh vực, yêu cầu đặt ra thời kỳ mới báo chí đáp ứng yêu cầu là bộ lọc thông tin, giải đáp, hướng dẫn, phân tích, chỉ ra được bản chất của các hiện tượng, câu chuyện, vấn đề trong xã hội để bảo đảm thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng và phát triển theo hướng hiện đại. Điều này yêu cầu ngày càng cao về đạo đức của người làm báo.
Trang 7 trong 120 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 408
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 408
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53892619