Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng trong 02 tháng đầu năm 2020

Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn như kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Canh Tý 2020…

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2020 tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 02/2020 giảm 0,49% so với tháng trước và tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 02 tháng đầu năm 2020 tăng 6,33% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh 62,43% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh 62,43% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 02/2020 vẫn tiếp tục tăng 4,55% với giá trị ước đạt 2.452,72 tỷ đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị và định kỳ tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết luận của Thường trực tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Công Thương

Năm 2020, ngành Công Thương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng hộ tỉnh lần thứ XVI, chủ động rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm; bám sát 05 nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2020; tham mưu chỉ đạo đảm bảo tiến độ các dự án đã khởi công trong dịp Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, cũng như các công trình, dự án động lực được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND, ngày 10/02/2020 về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030.

Công tác cải cách tư pháp của tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả quan trọng

Những năm qua, công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác này, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và công dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân được quan tâm

Năm 2019, việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ quy định, nội quy tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã tích cực nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ ban hành và thực hiện đúng quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ cấp uỷ quản lý.
Trang 63 trong 127 << < 30 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 691
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 691
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60437838