Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công tác lao động, thương binh và xã hội tháng 4 năm 2020

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.525 lao động, trong đó, có 1.401 lao động làm việc trong tỉnh, 615 lao động làm việc ngoài tỉnh và 509 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó xuất khẩu lao động được 413 người.

Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn tháng 4 năm 2020

Trong tháng, ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, nhất là các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đạt được một số kết quả tích cực.

Những người dân đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Ngày 14/5/2020, gần 300 người dân phường An Đôn, thị xã Quảng Trị là những đối tượng đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Trung ương đã nhận định: Khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều loại hình hợp tác xã, mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới có hiệu quả.

Tình hình sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại tháng 4/2020 tiếp tục gặp nhiều khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu hết các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề.

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh gieo trồng được khoảng 29.007,5 ha cây lương thực có hạt, tương đương với cùng kỳ năm trước, đạt 53,92% kế hoạch cả năm; sản lượng lương thực ước đạt 167.041,55 tấn, cao hơn 3.177,05 tấn so với vụ Đông Xuân 2018 - 2019, đạt 64,25% chỉ tiêu sản lượng năm 2020.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 4/2020 tăng 36,81% so với cùng kỳ năm trước

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 218,5 tỷ đồng, tăng 36,81% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tình hình phát triển doanh nghiệp giảm 3,3% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhưng tăng 99% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động văn hóa, xã hội đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, kế hoạch, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, phối hợp triển khai kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ năm trước

Thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, tăng chủ yếu là thu từ thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất; riêng thu thuế từ sản xuất, kinh doanh giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chi ngân sách nhà nước tương đối ổn định.
Trang 54 trong 123 << < 30 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 90 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 346
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 347
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55941259