Tỉnh Quảng Trị tập trung giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị 

Ngày 23/3/2021, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Quảng Trị, với nhà đầu tư gồm: Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa và Sumitomo Corporation. Dự án được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có quy mô 481,2 ha, trong đó có phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 478,28 ha. Tổng vốn đầu tư dự án 2.074 tỷ đồng. Vốn đầu tư giai đoạn 1: 504 tỷ đồng; diện tích đất: 97,4 ha; tiến độ: 2021 - 2025.

Đến nay, dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thành lập Công ty TNHH liên doanh phát triển Quảng Trị để thực hiện dự án Khu công nghiệp Quảng Trị. Trong năm 2022 này, các bên liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thành lập Khu công nghiệp; hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế cho Giai đoạn 1; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực dự án giai đoạn 1; hoàn thiện hồ sơ thiết cơ sở, thiết kế thi công, đấu nối giao thông... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện; đồng thời, tiến hành ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; thuê đất và khởi công xây dựng dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn có một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc đấu nối giao thông, vướng quy hoạch khoáng sản, quy hoạch cấp điện, công tác giải phóng mặt bằng, cũng như việc đề nghị bổ sung Khu công nghiệp Quảng Trị thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị để được hưởng các ưu đãi tốt hơn, tạo thuận lợi cho quá trình thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Quảng Trị.

Để tập trung giải quyết những vướng mắc này, ngày 25/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 708/UBND-CN giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh là cơ quan đầu mới tiếp tục liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để giải quyết. Trong đó, giao Sở Giao thông vận tải hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đấu nối, đề xuất đấu nối vào các tuyến Quốc lộ theo đúng quy định; giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mỏ sét đồi khu vực Tân Chính theo đúng quy định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan cập nhật bổ sung quy hoạch cấp điện cho dự án, đảm bảo cơ sở cho nhà đầu tư đăng ký đấu nối cấp điện… Những nội dung công việc trên phải thực hiện và báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022. TL

402 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 363
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 363
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55943062