Kế hoạch xây dựng Bộ tiêu chí quy định xã, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình chỉnh trang nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Nhằm nâng cao chất lượng kết qủa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bộ mặt nông thôn, nhất là các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng Bộ tiêu chí quy định xã, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình chỉnh trang nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

UBND tỉnh ban hành Quyết định hợp nhất một số Hội quần chúng

Ngày 1/8/2017, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2071/QĐ-UBND, Quyết định số 2072/QĐ-UBND, Quyết định số 2073/QĐ-UBND, Quyết định số 2074/QĐ-UBND hợp nhất một số Hội quần chúng như sau:

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tham gia Hội thảo về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, lao động, trẻ em và phụ nữ; buôn bán ma túy và an ninh dọc biên giới tại Mukdahan (Thái Lan)

Nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người giữa Hội Phụ nữ các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và biên giới Việt-Lào, vừa qua, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tham gia Hội thảo về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, lao động, trẻ em và phụ nữ; buôn bán ma túy và an ninh dọc biên giới tổ chức tại Mukdahan (Thái Lan) (từ ngày 4-6/8/2017).

Tình hình hoạt động của Tổng đội thanh niên xung phong Quảng Trị

Tổng đội thanh niên xung phong Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 390/QĐ-UBND, ngày 27/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở chuyển tử Tổng đội TNXP xây dựng Đảo thanh niên Cồn Cỏ thành Tổng đội thanh niên xung phong Quảng Trị. Tổng đội thanh niên xung phong Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tỉnh Đoàn, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quảng Trị tăng cường hợp tác hữu nghị với 02 tỉnh Savannakhẹt, Salavan của nước bạn Lào

Quảng Trị có chung 206 km đường biên giới, trong đó có 53 km đường biên giới trên sông với 2 tỉnh Savannakhẹt và Salavan của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; có 18 xã biên giới; 5 cửa khẩu, gồm: 2 cửa khẩu Quốc tế đó là Lao Bảo và La Lay cùng với 3 cửa khẩu phụ; có Quốc lộ 9 (đường xuyên Á) nối Myanmar, Đông Bắc Thái Lan, Lào với Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển miền Trung Việt Nam như Hòn La, Vũng Áng, Cửa Việt, Đà Nẵng rất thuận lợi…

Những điểm cần phân biệt về luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác

Luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác đều chỉ sự thay đổi của người cán bộ từ vị trí công tác này đến vị trí công tác khác, tuy nhiên hai khái niệm này có sự khác nhau nhất định. Trong quá trình thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cần phân biệt một số nội dung như sau:

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác của các cơ quan tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Đảng với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, mục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Ban hành Quy định về quy trình tổ chức, phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ

Để nâng cao chất lượng các hội nghị cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 04-QĐ/TU ngày 20/7/2017 về quy trình tổ chức, phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

Một số tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 7/2017

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 7/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ TNGT, làm chết 7 người và bị thương 25 ngừơi. So với tháng trứơc liền kề giảm 01 vụ (19/20, giảm -5,0%), giảm 2 ngừơi chết (7/9, giảm -22,2%); tăng 5 ngừi bị thương (25/20, tăng 25%).
Trang 128 trong 150 << < 40 80 110 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 711
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 711
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81368206