Một số kết quả hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong tháng 2/2018 

Trong tháng 2/2018, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Cụ thể: Báo cáo đề xuất việc tổ chức lại Trung tâm điều dưỡng thương binh và bảo trợ xã hội; hoàn chỉnh việc nhận xét, đánh giá năm 2017 đối với các đồng chí Ủy viên TVTU; triển khai thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018.

Về công tác nhân sự thường xuyên: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y ủy viên UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Đakrông nhiệm kỳ 2015-2020; thông báo bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Triệu Hải; hiệp y bổ nhiệm lại thẩm phán trung cấp TAND tỉnh; hiệp y bổ sung quy hoạch Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026; quyết định tiếp nhận 2 đồng chí đến công tác tại Liên đoàn lao động huyện Đakrông, điều động 2 công chức; cho thôi tham gia Đề án tạo nguồn cán bộ công chức ở cấp xã đối với 2 trường hợp.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ: đã tham gia với Trường Chính trị Lê Duẩn xét duyệt hồ sơ lớp Trung cấp LLCT K37 hệ không tập trung với 70 học viên. Tham mưu Ban Thường vụ Tinh rủy cử 01 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1; 15 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2. Tham mưu thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ lương cho cán bộ.

Ban cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thẩm tra, xác minh, thẩm định đề xuất kết luận tiêu chuẩn chính trị và thực hiện chính sách sử dụng cán bộ; làm tốt công tác thẩm định, theo dõi cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Về công tác tổ chức đảng, đảng viên: đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng huy hiệu đảng đợt 3/2 đối với 456 đảng viên. Duyệt cấp thẻ đợt 3/2 cho 339 đảng viên. HY- VPTU

877 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 691
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 691
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78247167