Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 240 nhóm tiết kiệm vốn vay thôn, bản thực hiện có hiệu quả

Nhằm giúp chị em có nguồn vốn chủ động đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa đã duy trì thực hiện có hiệu quả 240 nhóm “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản” với 5.400 thành viên tham gia.

Ghi nhận từ công tác chỉ đạo đại hội điểm ở Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh. Để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội CĐCS trong toàn tỉnh, tiến tới đại hội Công đoàn Quảng Trị và Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị đã chọn CĐCS công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam thuộc LĐLĐ huyện Hướng Hoá và CĐCS công ty TNHH Thương mại số 1 thuộc Công đoàn ngành Công Thương để tổ chức đại hội điểm và chỉ đạo bầu Chủ tịch CĐCS trực tiếp tại đại hội.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện tốt các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ

Thực hiện Thông báo số 216-TB/TU, ngày 22/2/2017 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với UBKT Tỉnh ủy ngày 14/2/2017; kết luận tại buổi làm việc ngày 25/4/2017 về tình hình xử lý đơn thư và các văn bản liên quan khác, UBKT Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh uỷ.

Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, giám sát 01 tổ chức đảng, cụ thể:

Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng, trong 6 tháng đầu năm, UBKT cấp uỷ các cấp đã tăng cường công tác giám sát, khảo sát để tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. UBKT huyện ủy và tương đương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng cấp dưới (bằng với 6 tháng đầu năm 2016). Tổ chức đảng được kiểm tra: Đảng ủy, BTV đảng ủy cơ sở 02; chi bộ, chi ủy 01.

6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 113 đảng viên

Sáu tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 113 đảng viên (tăng 17 đảng viên); trong đó, cấp ủy viên các cấp 28 (Huyện uỷ viên và tương đương 02; đảng ủy viên 11 và chi ủy viên 15). Hình thức kỷ luật: Khiển trách 95, cảnh cáo 13, cách chức 05. Cấp thi hành kỷ luật: Huyện ủy, BTV huyện ủy và tương đương 04, đảng ủy cơ sở 25 và chi bộ 84 đảng viên.

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra đối với 222 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 82 tổ chức đảng), trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ kiểm tra 12 tổ chức đảng; huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 35 tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu của cấp uỷ cấp huyện và tương đương kiểm tra 14 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở và BTV đảng ủy cơ sở kiểm tra 151 tổ chức đảng và đảng uỷ bộ phận kiểm tra 05 tổ chức đảng.

Những nét mới trong hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ sau gần 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/VPTW, ngày 1/8/2016, của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng tại Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, thành ủy năm 2016, Văn phòng Tỉnh ủy đã cụ thể hoá trong Chương trình công tác năm 2017 với 12 nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/VPTW. Sau gần 01 năm thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, thành ủy năm 2016, Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều nét mới, điểm sáng.

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7/2017

Tại Chương trình số 67-CTr/TU ngày 10/7/2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đã xác định 8 nhóm nội dung công tác trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị, cụ thể như sau:

Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành công văn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm.
Trang 120 trong 139 << < 30 70 100 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 562
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 562
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71322618