Triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ 2 tỉnh Salavan và Savanakhet, nước bạn Lào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 89-KH/TU ngày 16/5/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo Trung cấp LLCT- HC cho cán bộ 2 tỉnh Savanakhet và Salavan của nước bạn Lào.

QUẢNG TRỊ: TẠO BƯỚC CHUYỂN MẠNH MẼ TỪ NHỮNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng vững mạnh.

- Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh kết nạp được 484 đảng viên trong doanh nghiệp, thành lập 13 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 122 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chiếm 5,09% so với tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh, trong đó có 18 đảng bộ cơ sở, 76 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 28 chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn và Liên đoàn lao động tỉnh.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “ mỗi công đoàn cơ sở- một lợi ích đoàn viên” và “chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Đảng ta với công tác trí thức

Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đội ngũ trí thức có sự đóng góp rất to lớn. Cũng chính vì lẽ đó, năm 1484, (Hồng Đức năm thứ 15), danh sĩ Thân Nhân Trung đã dâng sớ "chiêu nạp hiền tài" lên Vua Lê Thánh Tông: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì nước mạnh và vươn cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu và xuống thấp. Bởi vậy, các bậc thánh đế, minh vương chẳng ai không lấy việc gây dựng người tài, kén chọn kẻ sĩ, bồi đắp nguyên khí làm việc đầu tiên". Tiếp nối và phát huy truyền thống của dân tộc, Đảng ta khẳng định “Đội ngũ trí thức là “lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức” trở thành “nguồn lực đặc biệt quan trọng” tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Phát triển đảng viên đối với người có đạo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát triển Đảng trong vùng có đạo luôn là công tác được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo, xây dựng tổ chức Đảng vùng công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Nhất là khi Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị, khóa IX "Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thường xuyên nắm tình hình công tác kết nạp vào Đảng đối với người có đạo trên địa bàn, hướng dẫn các cấp uỷ xây dựng kế hoạch, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú là người có đạo và phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các cơ quan năm 2017

Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp (QCPH) năm 2017 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Văn Phụng, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Cấn Đức Quyết, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTVTU, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã ký QCPH.

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Căn cứ vào chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2018, để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; để các thành viên chủ động chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đạt yêu cầu đề ra.

Một số kết quả thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp giai đoạn 2003-2018

15 năm qua, công tác động viên công nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan Quân sự tỉnh các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong phối hợp, hiệp đồng tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, đưa công tác ĐVCN của tỉnh từng bước hoàn thiện và đi vào nề nếp.

Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác

Theo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2011-2016 giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, trên cơ sở quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ khóa V vừa qua, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Trang 10 trong 49 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 117
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 118
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100853