Bảo đảm quyền con người theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quyền con người có lịch sử phát triển lâu đời, nội dung rộng lớn, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh của loài người nhằm cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội con người ngày càng ý thức sâu sắc hơn về những khát vọng của tự do, công lý, bình đẳng, ý thức về quyền con người, trong đó có quyền được sống trong nhân phẩm đã trở thành động lực trong các cuộc đấu tranh cách mạng chống lại cường quyền, áp bức và nô dịch con người.

TIẾP TỤC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THAM MƯU, PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY

Tháng 10 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, trong đó có ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 (1930-2023). Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu mang tính “then chốt” của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng ta.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ THAM MƯU CỦA CẤP ỦY NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Công tác tham mưu có vị trí vô cùng quan trọng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của tất cả các tổ chức. Đối với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng, công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt.

PHÁT HUY NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Đảng ta luôn xác định: “Công tác kiểm tra, giám sát là nhân tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng". Thực tiễn từ khi thành lập Đảng đến nay, đã chỉ ra rằng công tác kiểm tra, giám sát luôn là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vị trí hết sức quan trọng, xuyên suốt toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ TW Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng. Suốt chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đặc biệt, dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thời kỳ nào, ngành Kiểm tra của Đảng cũng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng,

Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023)

Ngày 16/10/2023, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023). Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/1993- 05/12/ 2023)

Ngày 14/10/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/1993- 05/12/ 2023) Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ Kỷ niệm.

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng”

Ngày 11/10/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản của Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng”. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Quảng Trị với công tác chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng hàng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, là mục tiêu và động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội của địa phương; ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị.

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm lưu niệm – yếu tố quan trọng trong quảng bá và phát triển du lịch

Quảng Trị là tỉnh có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch hoài niệm. Chính vì vậy, thời gian qua, lĩnh vực du lịch của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đã tạo cơ hội để người dân phát triển các ngành nghề truyền thống và sáng tạo các sản phẩm lưu niệm, quà tặng tăng thêm thu nhập. Các loại sản phẩm này là một trong những yếu tố quan trọng, tạo dấu ấn cho điểm đến, tăng sức hút đối với du khách và tạo sự lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương.

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã dần trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống kinh tế thế giới. XKLĐ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, tạo sự ổn định cho xã hội…
Trang 10 trong 146 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 769
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 769
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78316597