Góp phần ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong các văn kiện đại hội của Đảng đều đã nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”.

Sau 70 năm, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị

Tháng 10-1947, tại Việt Bắc với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc. Mục đích của tác phẩm là: nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng.

Bác Hồ với Cách mạng tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi “mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới” một biểu hiện rực rỡ của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đối với nhân dân Việt Nam, cách mạng tháng Mười luôn là ngọn đuốc soi đường. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loaì người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.” Tầm vóc và sự ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với lịch sử nhân loại thật là vĩ đại và vô cùng sâu sắc.

Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới

Quảng Trị là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh; có bờ biển dài 75 km, có đảo Cồn Cỏ nằm ở vị trí trọng yếu, cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển - đảo. Do vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền biển - đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là hết sức cấp thiết và rất quan trọng.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017” - Giá trị và những bài học

Với 82.395 bài dự thi trên địa bàn toàn tỉnh, 250 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, 141 bài đạt điểm khá, giỏi trở lên; 23 bài đạt giải cấp tỉnh, hàng tuần có hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn tỉnh truy cập website của Ban Tổ chức Cuộc thi để tham gia thi trắc nghiệm cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam… Những con số đó cũng thể hiện niềm tin sắt son về tình hữu nghị đặc biệt Việt- Lào anh em và giá trị trường tồn của nó, đúng như câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Nhanh chóng đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vào cuộc sống

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận; đó là: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội - Mốc son trong lịch sử dân tộc

Cách đây tròn 63 năm, ngày 10/10/1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Sự kiện đó không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng và giữ nước của cha ông ta.

Cách mạng Tháng mười Nga 1917– Mặt trời chiếu sáng đường chân lý

Cách đây 100 năm, trong lúc xã hội Việt Nam đang khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước thì ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo đã thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Sâu nặng nghĩa tình Việt –Lào qua những bài dự thi

Những ngày này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang nhận các bài dự thi cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”. Qua các bài dự thi, mới thấy được những tình cảm hết sức sâu đậm, chân thành và thiêng liêng của những người con đất Quảng Trị đối dành cho đất nước bạn Lào.

Sức mạnh chính trị tinh thần trong chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947

Cách đây 70 năm, chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra và giành thắng lợi vang dội trong vòng 70 ngày, đánh dấu mốc phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, nhưng nổi bật nhất vẫn là đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sự kết hợp sức mạnh chính trị, tinh thần của Đảng ta nhằm xây dựng thế trận toàn dân chung sức chung lòng, quyết tấm đánh thắng giặc Pháp xâm lược.
Trang 8 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 171
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 175
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120877