Xem với cỡ chữ  

Kế hoạch 142-KH/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4


142-KH/TU
07/08/2019
Nguyễn Văn Hùng

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Kế hoạch

: kh 142.07.8.2019.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 198
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 198
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17034695