Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 

Ngay từ đầu năm 2018, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đồng thời, thực hiện phương châm của Thủ tướng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề “năm doanh nghiệp” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, địa phương trong tỉnh đã sớm ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường hoạt động đối ngoại kinh tế, vận động, thu hút đầu tư; đổi mới, tìm các lĩnh vực còn dư địa, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đang đặt ra để có giải pháp thúc đẩy phát triển. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh có chuyển biế

Nhìn toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều gam màu tươi sáng, lạc quan, đó là Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 8.712,74 tỷ đồng, tăng 6,6%[1] so với cùng kỳ năm 2017 (kế hoạch trên 7,0%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.153,405 tỷ đồng, bằng 44% dự toán địa phương (KH năm 2018 là 2.597 tỷ đồng), tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017[2]. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 5.962,9 tỷ đồng[3], tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 42,6% kế hoạch năm. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh quản lý được điều chỉnh tăng lên 10% so với kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018[4]. Tính đến ngày 20/6/2018, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 1.038,147 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch được giao[5], tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Cơ cấu lại nền kinh tế bước đầu đạt một số kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, xác định cây trồng, con nuôi chủ lực, xây dựng mô hình điểm. Vụ Đông Xuân 2017-2018, toàn tỉnh gieo trồng được 50.390,5 ha các loại cây hàng năm, tăng 0,15% so với vụ Đông Xuân năm trước. Năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng đều tăng, trong đó năng suất lúa đạt 58,3 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 16,18 vạn tấn, tăng 2,65%. Diện tích cây lâu năm toàn tỉnh hiện có 34.522,2 ha, tăng 0,65% so với cùng kỳ năm 2017[6]. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước tính đạt 20.910 tấn, trong đó thịt lợn đạt 14.544,6 tấn, giảm 3,71%[7]. Công tác trồng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi, giao khoán và bảo vệ rừng được tăng cường[8]. Công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản được đẩy mạnh[9]. Nuôi trồng, khai thác thủy hải sản từng bước phục hồi. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 13.676 tấn, tăng 10,86% so với cùng kỳ năm trước[10]. Việc chuyển đổi sinh kế cho nhân dân các xã vùng biển từng bước phát huy hiệu quả, cuộc sống của người dân vùng biển cơ bản trở lại bình thường. Tính đến 20/6/2018, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 41 xã (chiếm 35%), mức đạt tiêu chí nông thôn mới là 14,15 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IPP) 6 tháng đầu năm, ước tăng 8,92%[11] so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao như: thủy, hải sản chế biến tăng 122,42%; may bộ com lê, quần áo tăng 22,07%; lốp, săm dùng cho xe máy, xe đạp tăng 36,03%; điện sản xuất tăng 35,79%...Dự án điện gió Hướng Phùng 1, tiến độ đạt trên 60%, dự kiến quý IV/2018 đưa vào phát điện hòa mạng lưới quốc gia. Nhà máy khí công nghiệp Quảng Trị, Nhà máy sản xuất ống cống bê tông ly tâm, Nhà máy sản xuất gạch không nung....đã đưa vào hoạt động, bước đầu tạo sản phẩm, tạo việc làm. Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 (giá hiện hành) ước tính đạt 4.325,3 tỷ đồng, tăng 6,91%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 13.519,62 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch (KH 2018: 27.000 tỷ đồng) và tăng 10,81% so với cùng kỳ năm trước[12]; Doanh thu vận tải, số lượt khách, khối lượng hàng vận chuyển và Doanh thu du lịch, số lượng khách lưu trú, khách du lịch theo tour tăng khá. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân, tăng 1,81%. Hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn huy động vốn tính đến ngày 30/6/2018 đạt 18.051 tỷ đồng, tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu là 193 tỷ đồng, chiếm 0,65% tổng dư nợ.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp có bước tiến bộ. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 168 doanh nghiệp và 66 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.099 tỷ đồng, tăng 10% về số doanh nghiệp đăng ký và giảm 36% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm này là 3.349 doanh nghiệp; số vốn đăng ký đạt gần 6,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. Nhiều dự án đầu tư mới được cấp chủ trương đầu tư[13]. Thành lập mới 4 HTX, 02 HTX giải thể, 04 HTX khôi phục mô hình hoạt động theo Luật HTX 2012 nâng số HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 lên 297 HTX.

Các dự án trọng điểm xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và năm 2018 đã và đang được tích cực triển khai thực hiện[14]. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã chủ động làm việc với chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ADF của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung đoạn đường từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào công trình Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hỗ trợ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, hỗ trợ từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương để nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ thành khu neo đậu cấp vùng, đầu tư hoàn thành một số dự án dỡ dang, cấp bách của tỉnh... Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều khởi sắc, Lãnh đạo tỉnh đã tích cực tham gia các Hội nghị, gặp gỡ bên lề để xúc tiến, kêu gọi đầu tư[15], nhiều đoàn nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đã đến tỉnh tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư[16].  

 Lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia[17]; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia chu đáo, an toàn. Khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông ngày càng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển; đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng chuyên môn. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tổ chức trong 6 tháng đầu năm khá sôi nổi, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhất là, việc phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khúc ca hòa bình” nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 – 27/1/2018). Trong 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm mới cho 6.667 lượt lao động, đạt 70,18% kế hoạch năm[18]; trong đó giải quyết việc làm cho 1.578 lao động vùng biển; đào tạo nghề cho 5.238  lao động, đạt 44,38% kế hoạch. Chương trình giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ giảm hộ nghèo khoảng 1,7%. Tổ chức tốt việc chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng và Lễ an táng hài cốt liệt sỹ quy tập từ Lào về. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường, kiểm tra, thanh tra, xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

 Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có bước chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy cải cách và hiện đại hóa nền hành chính[19]. Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2017 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2016 (14/63); việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân có bước tiến bộ.

 Quốc phòng - an ninh được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương triển khai kịp thời, đúng kế hoạch; kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng, biểu tình. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, các lực lượng đã chủ động phối hợp chặt chẽ để nắm chắc tình hình địa bàn. Tiếp tục tạo chuyển biến trong nhận thức về mối quan hệ giữa quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018; chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước số vụ giảm 17,8%, số người chết tăng 6,3%, số người bị thương giảm 37,3%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém:

- Nội lực nền kinh tế chuyển biến chưa rõ nét; chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thấp hơn rất nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2017[20]; sản xuất nông nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quản lý và thực hiện quy hoạch sử dụng đất ảnh hưởng lớn đến việc tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng và phát triển thương hiệu, tìm kiếm đầu ra cho nông sản; du lịch vẫn còn thiếu sản phẩm mới, đặc sắc, chủ đạo, liên kết vùng...

- Việc triển khai thực hiện chủ đề “năm doanh nghiệp” còn chậm, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương có mặt thiếu chủ động, sáng tạo và quyết liệt. Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh nói chung và một số chỉ số thành phần chậm được cải thiện[21].

- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn có một số dự án quan trọng được ưu tiên bố trí vốn đầu tư tiến độ thực hiện và giải ngân chậm; áp lực bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA nhóm Ô đang đặt ra nhiều thách thức, chưa thực hiện theo đúng cam kết với nhà tài trợ; quản lý tài nguyên, khoáng sản có mặt chưa hiệu quả, các hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Công tác xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng kết quả mang lại chưa tương xứng. Nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đến Quảng Trị tìm hiểu nhưng trong 6 tháng đầu năm số dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn ít, nhất là, chưa có thêm dự án FDI mới. Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm trước[22].

- Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm đạo đức, lối sống. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc chưa nghiêm, công tác quản lý cán bộ có mặt còn buông lỏng.

Tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI các đại biểu đã phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn thảo luận đưa ra nhiều ý kiến phân tích đánh giá đúng tình hình và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng còn lại để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Báo cáo số 44/BC-BCS ngày 03/7/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung làm tốt một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ, đầu việc trọng tâm trong Kết luận số 78-KL/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 111/CTHĐ –UBND, ngày 01/01/2018 của UBND tỉnh và nội dung Cam kết trách nhiệm của tập thể cấp ủy, Bí thư cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2018. Những nội dung công việc chưa hoàn thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bổ sung kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện. Trường hợp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo, đề xuất bằng văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, tập trung thực hiện các giải pháp làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu vượt thu ngân sách nội địa, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương; rà soát các nguồn thu, đối tượng thu chưa thu đúng, thu đủ; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế; phát triển, nuôi dưỡng các nguồn thu; hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án ODA; xử lý vốn nợ đọng; rà soát và kiên quyết không bố trí làm chủ đầu tư đối với những dự án chậm giải ngân vốn, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách địa phương; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Thông báo số 210/TB-VPCP, ngày 08/06/2018 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; Thông báo số 443-TB/TU ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh; làm việc với các tập đoàn kinh tế đã có biên bản ghi nhớ để xúc tiến triển khai thực hiện các cam kết. Tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, trái pháp luật. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 - 2019. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo sản xuất; tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2018 đúng lịch thời vụ, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; quan tâm chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; phòng chống bão lụt, thiên tai. Tiến hành rà soát thực tế các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 để tập trung nguồn lực hỗ trợ, phấn đấú thực hiện đạt các tiêu chí về đích theo kế hoạch. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp – xây dựng; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Tập trung triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.

Thứ năm, tập trung phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng những ngày kỷ niệm của quê hương đất nước, nhất là Kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh Liệt sỹ, kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh, Kỷ niệm 45 năm Lãnh tụ Cuba Phi-đen Cát-xtơ-rô thăm Vùng Giải phóng miền
Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2018),... chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn và đại trà. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Tăng cường công tác y tế dự phòng; đề cao trách nhiệm của địa phương, người đứng đầu trong việc thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp gắn với việc thực hiện đề án vị trí việc làm, Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trương đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện việc doanh nghiệp nhận xét thái độ phục vụ của cán bộ một số cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ. Quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Thứ bảy, tiếp tục củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn. Chỉ đạo hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tin tưởng và huy vọng rằng các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2018 sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

                                                                                                                                                           Lê Thế Quảng 

 

[1] Trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản  ước đạt 1.853,03 tỷ đồng, tăng 3,31% so với cùng kỳ năm 2017, đóng góp 0,73 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tính đạt 2.000,65 tỷ đồng, tăng 7,60%, đóng góp 1,73 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ ước tính đạt 4.432,84 tỷ đồng, tăng 7,47%, đóng góp 3,77 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính đạt 426,22 tỷ đồng, tăng 6,94%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm.

[2] Trong đó: thu nội địa 1.013,350 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 8%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 140,055 tỷ đồng, bằng 46% dự toán và tăng 6%.

[3] Trong đó: Vốn nhà nước đạt 1.584,5 tỷ đồng, chiếm 26,57%, tăng 17,05%; vốn ngoài nhà nước đạt 4.339 tỷ đồng, chiếm 72,77% và tăng 9,73%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 39,4 tỷ đồng, chiếm 0,66% và giảm 5,55%.

[4] Tăng từ 2.375,597 tỷ đồng lên 2.618,736 tỷ đồng.

[5] Nguồn vốn cân đối NSĐP 426,124  tỷ đồng, đạt 51%KH; Nguồn vốn TW hỗ trợ có mục tiêu: 576,504 tỷ đồng, đạt 37%KH; Nguồn vốn Chương trình MTQG đạt 25,341  tỷ đồng, đạt 13%KH; Nguồn NSNN khác đạt 10,178 tỷ đồng, đạt 42%KH.

[6] Cây cao su: diện tích hiện có 19.511,5 ha, tăng 0,11% (+21,5 ha) so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng mủ khô 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 5500 tấn, tăng 5,77%; Cây cà phê: diện tích hiện có 5.106,3 ha, tăng 0,12% (+6,3 ha) so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng cà phê nhân 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 420 tấn, tăng 2,04%; Cây hồ tiêu: diện tích hiện có 2.522,1 ha, tăng 1,29% (+32,1 ha) so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng hạt tiêu 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 1850 tấn, giảm 24,43%.

[7] Tại thời điểm 01/4/2018, số gia trại lợn (quy mô từ 30 con trở lên) giảm 11,7% so với cùng thời điểm năm trước; số hộ nuôi nhỏ lẻ (quy mô dưới 30 con) giảm 15%. Theo kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2018, đàn trâu có 25.830 con, giảm 3,26% so với cùng kỳ năm 2017; đàn bò có 66.928 con, giảm 4,16%; đàn lợn có 226.180 con, giảm 15%; đàn gia cầm có 2.494 nghìn con, tăng 0,36%.

[8] Ước tính số cây lâm nghiệp trồng phân tán 6 tháng đầu năm 2018 đạt 850 nghìn cây, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 25.200 ha, tăng 14,31%; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh đạt 850 ha, tăng 6,25%; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt 47.816 ha, tăng 80,44%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 197.842 m3, tăng 10,40%; sản lượng củi khai thác đạt 81.546 ste, giảm 6,85%.

[9] Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phát hiện và bắt giữ 138 vụ vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính 123 vụ, lâm sản tịch thu 165,6 m3 gỗ các loại, 178,2 kg động vật rừng và sản phẩm động vật rừng. Để xaye ra 01 vụ cháy rừng tại huyện Vĩnh Linh, thiệt hại 1,51 ha rừng trồng.

[10] Trong đó: cá 10.236 tấn, tăng 3,88%; tôm 1.857 tấn, tăng 50,61%; thủy sản khác 1.583 tấn, tăng 26,74%.

[11]  Trong đó: ngành khai khoáng tăng 16,38%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,05%; sản xuất và phân phối điện tăng 15,34%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 11,30%.

[12] Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 11.552,26 tỷ đồng, chiếm 85,45% tổng mức, tăng 10,97% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tính đạt 1.426,30 tỷ đồng, chiếm 10,55% tổng mức, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 17,75 tỷ đồng, chiếm 0,13% tổng mức, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước,….

[13] Cấp chủ trương đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 800,857 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như Trường liên cấp hội nhập quốc tế Ischool Quảng Trị; Khu đô thị sinh thái biển AE resort - Cửa Tùng; Trung tâm thương mại Miền Trung... vận động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp nhận 13 chương trình, dự án, khoản viện trợ NGO với tổng giá trị vốn cam kết là 3,155 triệu USD.

[14] Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, EGATi đã triển khai xây dựng Hợp đồng mua bán điện  với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến tháng 7/2018 tổ chức thương thảo hợp đồng; Ngày 17/5/2018, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 2 đã được Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan xem xét đề nghị của Tỉnh đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh); dự án nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí từ mỏ Báo Vàng đã được Thủ tướng đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Gazprom (CHLB Nga) làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện khí tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị;  Dự án xây dựng Khu bến cảng biển Mỹ Thủy, ngày 07/5/2018 đã được Bộ Kế hoạch Và Đầu tư có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ xem xét trình thủ tương Chính phủ  phê duyệt chủ trương đầu tư;  Dự án Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng; dự án đương trung tâm dọc trục Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đến nay mới triển khai công tác đấu thầu xây lắp, công tác giải phóng mặt bàn giao được 70% mặt bằng, cuối năm 2018 cơ bản sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng; Dự án Khu tái định cư Hải Khê và đường vào Khu tái định cư giai đoạn 1, đến nay dự án đã được bố trí 41.461 triệu đồng, dự kiến đầu quý III/2018 sẽ triển khai công tác đấu thầu xây lắp; Dự án Khu tái định cư xã Hải An, hiện tại dự án đang lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công;

[15] Chương trình “Gặp gỡ Hoa Kỳ” tại Đà Nẵng, Hội nghị GMS, Chương trình “Gặp gỡ Châu Âu” tại Hà Nội; Hội nghị mùa xuân Việt Nam-Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh; tham gia cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức cấp nhà nước tới Nhật Bản; Hội nghị xúc tiến đầu tư “ Việt Nam: Tiềm năng và cơ hội  đầu tư” ở Mỹ,...

[16] Tập đoàn ISE Food, Tập đoàn Hokkaido (Nhật Bản); Liên doanh Sembcorp (Singapore), Amata (Thái Lan), LH (Hàn Quốc) và Sumitomo (Nhật Bản); Tập đoàn Gazprom (Nga); Tập đoàn Điện lực Đại Chúng/Thái Lan; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc); Tập đoàn Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi); Tập đoàn Shaiyo AAA (Thái Lan)…

[17] Gồm: 16 giải, trong đó 01 giải nhất, 06 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích. Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị có học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

[18] Trong đó: có 4.213 lao động làm việc trong tỉnh, 1.375 lao động làm việc ngoài tỉnh và 1.079 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó làm việc ở nước Lào: 336 lao động, xuất khẩu lao động các nước: 743 lao động, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó:113 lao động Hàn Quốc, 394 lao động Nhật Bản, 210 lao động Đài Loan, 14 lao động Malaisya, 12 lao động các thị trường khác).

[19] Đến nay có 1.622 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 1.221 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 242 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 62 dịch vụ công mức độ 4 được cung cấp; 100% sở, ban ngành và địa phương đã triển khai ứng dụng “Một cửa điện tử” đến cấp xã, cung cấp dịch vụ công mức độ cao lên cổng dịch vụ công của tỉnh;100% sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã sử dụng hệ thống gửi nhận văn bản qua mạng và triển khai hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng.

[20] 6 tháng đầu năm 2018 chỉ tăng 8,92%, trong khi mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 đạt 16,93%.

[21] Chỉ số PCI từ vị trí 43/63 năm 2016 xuống 54/63 năm 2017.

[22] 6 tháng đầu năm có 49 doanh nghiệp giải thể, tăng 40% và 101 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 17%.

1741 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 693
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 693
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80156758