Hội nghị biểu dương các Chủ tịch UBMT cấp xã, Trưởng Ban công  

Ngày 9/10/2017, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương các Chủ tịch UBMT cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư giai đoạn 2014-2017 và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 90 Chủ tịch UBMT cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: trong những năm qua, Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đã ra sức thi đua, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, hướng mọi hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Tập trung tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, lòng nhân ái; thường xuyên động viên, khích lệ ý chí tự lực, tự cường, tính năng động, sáng tạo của quần chúng nhân dân, xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào và thu được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước nói riêng và hoạt động công tác Mặt trận nói chung có sự đóng góp quan trọng của các vị Chủ tịch UBMT cấp xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đẩy nhanh công cuộc đổi mới và phát triển quê hương Quảng Trị anh hùng.

                                         

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của các Chủ tịch UBMT cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của tỉnh. Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận các cấp và phát huy vai trò các Chủ tịch UBMT cấp xã, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí đề nghị các đại biểu được tuyên dương hôm nay tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân tham gia các phong trào cách mạng, tham gia xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa...Vận động đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng những tiến bộ KHKT để thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, giúp nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với Chủ tịch UBMT cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; đặc biệt là thường xuyên cung cấp các thông tin về các dự án, tình hình phát triển kinh tế- xã hội, các chủ trương, chính sách mới của địa phương...Đề ra những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế- xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế...

UBMTTQVN tỉnh cần tạo điều kiện tốt nhất để các già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tổ chức các hoạt động. Thường xuyên cung cấp thông tin, các chế độ đãi ngộ thích đáng và phải có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân có nhiều thành tích. Chủ động tham mưu để tỉnh có chính sách động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục được giao lưu học tập kinh nghiệm...

Ghi nhận những kết quả đạt được, dịp này, đã có 60 Chủ tịch UBMT cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác mặt  trận giai đoạn 2014-2017; 30 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác xã hội, sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị năm 2017. Thủy Phương

1959 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 872
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 872
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76592818