LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2021 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2021

-----

 

Thứ hai

16/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Hải dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tại Hội trường Tỉnh ủy

 

Chiều

 

- 14h00: Đ/c Vũ dự làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Thứ ba

17/8

 

Sáng

 

 

- 7h00: Đ/c Hải đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại Thị xã Quảng Trị.

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, tại Phòng họp 306, VPTU.

Thứ tư

18/8

Sáng

 

 

- 8h00: Họp lãnh đạo Văn phòng, mời đ/c Lệ, đ/c Thọ dự, tại phòng họp 103, VPTU

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Trung đi cùng đ/c Tùng kiểm tra một số công trình giao thông trọng điểm: Đường tránh Đông Hà, đường ven biển, cảng Mỹ Thủy (theo Kế hoạch riêng). Mời đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, đối ngoại dự.

 

Thứ năm

19/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Hải dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp 304, VPTU

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ, đ/c Hải dự làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh. Mời đ/c Yến, Trưởng phòng Tổng hợp và Chuyên viên phụ trách địa bàn dự, tại Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh

 

Thứ sáu

20/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ dự làm việc với Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh. Mời đ/c Yến, Trưởng phòng Tổng hợp và Chuyên viên phụ trách địa bàn dự, tại Huyện ủy Vĩnh Linh

 

Chiều

 

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

955 Go top