LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021

-----

 

Thứ hai

11/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

Thứ ba

12/10

 

Sáng

 

- 8h00: Đ/c Vũ dư Hội ý Thường trực Tỉnh ủy, tại Phòng họp 306, VPTU

 

Chiều

 

- 14h00: Lãnh đạo Văn phòng họp giao ban Văn phòng. Mời trưởng, phó các phòng, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy; chuyên viên phòng Tổng hợp; Kinh tế, đối ngoại; chuyên viên nội vụ phòng Hành chính - Lưu trữ dự. Tại phòng họp 304, VPTU.

Thứ tư

13/10

Sáng

 

 

Chiều

 

- 14h00: Đ/c Hải dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể. Mời đại diện phòng Tổng hợp dự, tại Phòng họp 304, VPTU

Thứ năm

14/10

Sáng

 

- 8h00: Đ/c Thuận dự Lễ công bố Quyết định thành lập Hải đội dân quân thường trực biển, tại Bộ CHQS tỉnh

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ, đ/c Trung dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác quy hoạch đầu kỳ tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kính tế, đối ngoài dự, tại Phòng họp 304, VPTU

 

Thứ sáu

15/10

Sáng

 

- 8h00: Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 và quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc. Mời lãnh đạo phòng Tổng hợp và chuyên viên theo dõi lĩnh vực dự, tại Hội trường Tỉnh ủy

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ, đ/c Hải dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời đại diên phòng Tổng hợp dự, tại Phòng họp 304, VPTU

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

1068 Go top