LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2021 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2021

-----

 

Thứ hai

13/9

Sáng

 

 

 

Chiều

 

Thứ ba

14/9

 

Sáng

 

 

- 7h30: Đ/c Vũ dự Hội ý Thường trực Tỉnh ủy, tại Phòng họp 306, VPTU

 

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ dự phiên làm việc của đ/c Tùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh. Mời đ/c Yến, Trưởng phòng Tổng hợp dự, tại phòng 209, VPTU

Thứ tư

15/9

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Hải dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mời lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực phòng Tổng hợp; lãnh đạo phòng Kinh tế, đối ngoại dự, tại Hội trường Tỉnh ủy

 

Chiều

 

 

Thứ năm

16/9

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Trung dự họp Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về các dự án dịch vụ, du lịch, tại Phòng họp 304, VPTU

 

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ dự làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông về hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương. Mời đ/c Yến, Trưởng phòng Tổng hợp dự, tại Phòng họp 304, VPTU.

 

Thứ sáu

17/9

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

966 Go top