LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021
-----
 
Thứ hai
06/9 Sáng
 
 
 
 
  Chiều
- 14h00: Đ/c Vũ, đ/c Hải dự lễ trao quyết định về công tác cán bộ, tại Phòng họp 304, VPTU.
 
Thứ ba
07/9
Sáng
 
- 8h00: Đ/c Hải dự Hội nghị trực tuyến tại Công an tỉnh.
 
  Chiều
 
Thứ tư
08/9 Sáng
 
- 8h00: Đ/c Vũ dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, tại phòng 306, VPTU
 
  Chiều
 
Thứ năm
09/9 Sáng
 
- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Hải dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp 304, VPTU.
  Chiều
 
- 14h00: Đ/c Vũ dự cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Giám đốc Công an tỉnh, tại phòng 304, VPTU.
 
 
Thứ sáu
10/9 Sáng
 
 
 
  Chiều
 
 
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
1044 Go top