LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Từ ngày 09/8 đến ngày 13/8/2021 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Từ ngày 09/8 đến ngày 13/8/2021

-----

 

Thứ hai

09/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Thuận dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, tại Phòng họp 306, VPTU.

- 9h30: Đ/c Vũ dự công bố các Quyết định về công tác cán bộ, tại UBND tỉnh

 

 

Chiều

 

- 14h00: Đ/c Vũ dự họp BCD diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã Quảng Trị và huyện Cam Lộ năm 2021, tại Hội trường BCH Quân sự tỉnh.

Thứ ba

10/8

 

Sáng

 

 

- 8h00: Họp lãnh đạo Văn phòng với Trưởng, phó phòng: Tổng hợp; Kinh tế, đối ngoại, tại phòng họp 103, VPTU.

Chiều

 

 

Thứ tư

11/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Trung dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tại UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Vũ, Trung dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021, tại UBND tỉnh

 

Thứ năm

12/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Hải dự phiên làm việc của đ/c Tùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2021. Mời Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách địa bàn phòng Tổng hợp dự, tại Phòng họp 304, VPTU

 

Chiều

 

 

- 14h00: Đ/c Hải đi cùng đ/c Tùng kiểm tra công tác chuẩn bị Hải đội dân quân thường trực biển. Mời đ/c Yến, Trưởng phòng Tổng hợp dự, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (theo Kế hoạch riêng)

 

Thứ sáu

13/8

Sáng

 

 

- 8h00: Đ/c Vũ, đ/c Trung dự họp Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các dự án nhiệt điện và Cảng Mỹ Thủy. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, đối ngoại dự tại Phòng họp 304, VPTU.

- 7h00: Đ/c Thuận dự lễ dâng hoa tưởng niệm 95 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro, tại Công viên Fidel Castro.

 

Chiều

 

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

1119 Go top