Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
0010-QC/TU 09/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức viên chức không qua thi tuyển vào công tác tại cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh , cấp huyện
580-UBTVQH14 04/10/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh
755-TB/BTCTU 31/08/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Chính trị Lê Duẩn và công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện
13-QĐi/TU 15/07/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh có ứng dụng chữ ký số và chứng thực số
19/CT-TTg 13/07/2018 Chính phủ Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
497-CTr/BCSĐ 09/07/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương CTHĐ thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của BBT về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
01-HD/BDVTW 08/06/2018 Ban Dân vận Trung ương Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTWĐ khoá XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
90-KH/TU 23/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thu hồi tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Đảng cấp tỉnh
72-CT/TTg 22/05/2018 Chính phủ Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
14-CV/BTĐUK 21/05/2018 Các cơ quan khác V/v tuyên truyền về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019
62-HD/BTGTW 16/04/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của BBT khoá XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
36-HD/VPTW 03/04/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo
23-NQ/TW 22/03/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
380-TB/HĐ 09/03/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông bao kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II năm 2017
23-CT/TW 09/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
02-HD/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT v/v tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
120-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
367-TB/HĐ 23/01/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả điểm thi của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
04-KL/BTCTW 22/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 457
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 459
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17089137