Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
29-KL/TW 31/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết kuận của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của BCHTW Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
24-KL/TW 15/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
18-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
349-HD/CT 08/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của BBTTWĐ (khoá XII) về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
36-KL/TU 28/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo
09-CT/TW 17/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, NK 2018-2023
08-CT/TW 02/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, NK2018-2023
06-CT/TW 25/08/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đại đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022
01-QĐ/TU 02/03/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về trách nhiệm của các ban đảng Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND
02-CT/TU 28/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01-QC/TU 30/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế tổ chức và hoạt động Báo cáo viên Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 442
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 443
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17089553