Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 08-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, NK2018-2023


08-CT/TW
02/11/2016
Đinh Thế Huynh

Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, NK2018-2023

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị

: 4D8D6FAE8D424522BFC7DECFFF7A72DB.doc

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 123
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 123
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5607145