Một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, từ kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Một số cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ ở địa phương, cơ quan đơn vị

Xuất phát từ điều kiện, tình hình của địa phương cơ quan đơn vị, nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, nâng cao năng lực của chi ủy, bí thư, phó bí thư và đảng viên cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, một số cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ đã xuất hiện, khắc phục được tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, ít bàn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ mình. Cụ thể cách làm mới, nét sáng tạo thể hiện ở một số việc sau:

- Đổi mới sinh hoạt chi bộ bằng các chuyên đề là nét mới trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư

Trong những năm qua, sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Ngoài những quy định, hướng dẫn của Trung ương, trong Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng, khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã đặt ra yêu cầu: “Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng”.

Kết quả các lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/VPTU, ngày 24 tháng 4 năm 2017, của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Năm 2017

Thể thức văn bản của Đảng và thể thức văn bản Quản l‎ý Nhà nước, những điểm khác nhau cơ bản cần được chú ý

Hiện nay trong hệ thống văn bản nước ta có hai hệ thống văn bản lớn là văn bản của Đảng và văn bản quản lý Nhà nước. Đối với văn bản của Đảng, hiện nay chúng ta thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XII: số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 “về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng” và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 “về thể thức văn bản của Đảng” nhằm thống nhất trong việc trình bày các thành phần thể thức trong văn bản tại các cơ quan Đảng trên phạm vi toàn quốc. Còn đối với hệ thống văn bản quản lý Nhà nước, ngày 06/5/2005, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về “Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản”; đến ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2011/TT- BNV về “Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”.

CẬP NHẬT BẢN VÁ WINDOWS ĐỂ NGĂN CHẶN RANSOMWARE WANNACRY

WannaCry được đánh giá là một ransomware nguy hiểm nhất mà thế giới từng chứng kiến. Cài đặt bản vá lỗi cho hệ điều hành Windows để ngăn ngừa loại virus cực kỳ nguy hiểm này.

Cảnh báo mã độc trên máy tính và một số giải pháp ngăn chặn Ransomware Wannacry

Theo thông tin của các cơ quan, đơn vị chức năng, hiện nay có nhiều loại mã độc đang khai thác lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hoá dữ liệu (như: Wanna Cry, TeslaCrypt, Locky,...) và đòi trả chi phí để giải mã, ảnh hưởng tới các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn cầu.

Bkav phát hành công cụ miễn phí kiểm tra WannaCry

Sáng nay 15/5/2017, Tập đoàn công nghệ Bkav đã phát hành công cụ miễn phí kiểm tra WannaCry (cũng được gọi là Wanna Crypt0r hoặc Wanna Crypt) – mã độc tống tiền đang phát tán rất mạnh mẽ tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân

Trả lời Công văn số 633/CT-TNCN ngày 9/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vướng mắc liên quan trong hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1864/TCT-TNCN.

Một số kết quả qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Nhờ triển khai đồng bộ việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” đến nay, công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có chuyển biến rõ rệt.
Trang 40 trong 41 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1314
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1314
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80261676