Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy quý III/2018

Trong quý III, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng gồm: Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/7/2018 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 12-TB/BCĐCCTP ngày 22/8/2018 tại phiên họp thứ Sáu Ban chỉ đạo CCTP tỉnh; Báo cáo số 302-BC/TU ngày 26/7/2018 sơ kết 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; Báo cáo số 288-BC/TU ngày 04/7/2018 về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 05/6/2015 của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Báo cáo số 322-BC/TU ngày 17/9/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ v

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong quý III/2018

Trong quý III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; dành thời gian tuyên truyền các Hội nghị lần thứ 6, 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Một số kết quả hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quý III/2018

Bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý III, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các ban Đảng và cơ quan UBKT Tỉnh ủy trên cơ sở tiếp thu Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ”; Quy chế kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không qua thi tuyển vào công tác tại cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Huyện Vĩnh Linh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 24/10/2018, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên Huyện ủy khóa XVIII, Bí thư cấp ủy trực thuộc; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn. Đồng chí Phan Ngọc Tư - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ngày hội “Giáo dục nhận thức bom mìn cho trẻ em”

Ngày 23/10/2018, tại Trường tiểu học và THCS A Ngo, A Bung, huyện Đakrông, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Cây Hòa bình (Peace Trees VietNam) tại Quảng Trị tổ chức hội trại “Giáo dục nhận thức bom mìn cho trẻ em” năm 2018.

Đảng ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Ngày 19-10-2018, Đảng ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho 180 đồng chí là cán bộ Tiểu đoàn và tương đương trở lên, bí thư các chi bộ trong toàn Đảng bộ Sư đoàn và cán bộ, đảng viên khối cơ quan Sư đoàn.

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện

Là đơn vị chủ lực với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý, phúc tra huấn luyện dự bị động viên; cơ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn 3 tỉnh phía Nam Quân khu 4.

Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại Sư đoàn 968

Trong 2 ngày 16-17/10/2018, Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại Sư đoàn 968.

Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ

9 tháng đầu năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 20 văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, trong đó lĩnh vực nội chính 13 văn bản, lĩnh vực PCTN 7 văn bản.

Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, công tác bổ trợ tư pháp

Bám sát chương trình công tác đã đề ra, 9 tháng đầu năm, Sở tư pháp đã tích cực xây dựng, thẩm định tham mưu UBND tỉnh ban hành 11 văn bản chỉ đạo lĩnh vực công tác tư pháp ở địa phương.
Trang 90 trong 125 << < 30 60 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 468
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 468
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70962249