Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Quảng Trị khoá XX, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Trong hai ngày 29 và 30/6/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu khoá XX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Quảng Trị khoá XX, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Trong hai ngày 29 và 30/6/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu khoá XX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Gio Linh

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Gio Linh ngày càng phát triển và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Tình hình sản xuất huyện Triệu Phong trong tháng 6/2017

Tháng 6/2017, huyệnTriệu Phong tích cực chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, hướng dẫn bà con tranh thủ gặt đến đâu tiến hành gieo đến đây,với cơ cấu giống chủ yếu là các giống ngắn ngày và cực ngắn có thời gian sinh trưởng từ 85- 90 ngày như HT1, PC6, Ma Lâm, Khang Dân, RVT, giảm diện tích lúa HC95. Đến nay, diện tích lúa đã gieo trồng ước đạt 5.440ha; trong đó diện tích sản xuất lúa theo mô hình canh tác tự nhiên là 22ha. Diện tích cây màu các loại ước đạt 1.300 ha.

Huyện uỷ Đakrông ban hành Hướng dẫn thực hiện chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Tại Hướng dẫn 05-HD/HU ngày 8/5/2017 của Ban Thường vụ huyện uỷ nêu rõ: Việc chất vấn và trả lời chất vấn phải tuân theo Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực huyện uỷ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Vĩnh Linh trong 6 tháng đầu năm 2017

Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Kết quả triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2017 của Huyện ủy Triệu Phong

Thực hiện Kết luận số 38-KL/TU, ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy "Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017", trên cơ sở thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19/12/2016 "Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát Chương trình hành động số 04-CTHĐ/HU của Huyện ủy (khóa XIX) "Về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX", Chương trình công tác năm 2017, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Huyện ủy Vĩnh Linh triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Kết luận, chủ trương trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 26- CTHĐ/TU, ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng CTHĐ, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, chỉ đạo 100% các TCCSĐ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 7 lượt kiểm tra, giám sát các TCCSĐ xây dựng CTHĐ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy các cấp.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2017 của Huyện ủy Triệu Phong

6 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy Triệu Phong đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra và các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2017.

Gần 1.000 em thiếu nhi tham gia học bơi trong dịp hè 2017

Quảng Trị là địa phương có hệ thống sông ngòi khá lớn, trải đều khắp ở các huyện, thị xã, thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế đối với các địa phương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn, nhất là đối với trẻ em. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tử vong trẻ em do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em thiếu kỹ năng bơi lội, thiếu sân chơi trong mùa hè, nhất là ở khu vực nông thôn.
Trang 120 trong 125 << < 30 60 90 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 472
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 472
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70962390