Huyện ủy đảo Cồn Cỏ chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của BCH Trung ương “ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW “ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 25/10/2017 chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Những chuyển biến trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ở huyện Triệu Phong

Các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị ở huyện Triệu Phong luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là nhiệm vụ trọng tâm vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn Nại Cửu

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930- 2017), ngày 6/11/2017, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Triệu Phong tổ chức ngày hội này. Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Triệu Phong đến dự.

Nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ và công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Cam Lộ

Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ khi đổi mới đến nay, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ, nhận thức về quan điểm, mục tiêu, trách nhiệm đối với công tác phụ nữ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”; phát huy bản chất truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân và của LLVT địa phương, phong trào thi đua Quyết thắng của lượng lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Trị năm 2017 đã đạt được thành tích toàn diện, thực sự trở thành động lực thúc đẩy, cổ vũ từng tập thể, cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng toàn dân, sức mạnh chiến đấu của LLVT; xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Thị xã Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước

Việc triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về công tác Dân số- Gia đình và Trẻ em trong 10 năm qua trên địa bàn Thị xã Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Chỉ tiêu về Dân Số-KHHGĐ đạt và vượt so với các chỉ tiêu Nghị quyết 03-NQ/TU đề ra.

Dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Cam Lộ: những kết quả đáng ghi nhận

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, đến nay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thị xã Quảng Trị: Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một yêu cầu bức thiết, nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại chính mình thông qua những hình mẫu tiêu biểu.

Cam Lộ thực hiện mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”

Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cam Lộ đã có những chủ trương, chính sách tích cực nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp bồi dưỡng kỹ năng viết và biên tập tin, bài trên trang/cổng thông tin điện tử

Ngày 26/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng viết và biên tập tin, bài trên trang, cổng thông tin điện tử cho cán bộ làm công tác quản lý, phụ trách các trang thông tin điện tử (gọi chung là website) của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham dự lớp tập huấn, về phía lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí thuộc Trung tâm CNTT&TT, phòng Thong tin – Báo chí - Xuất bản, các giảng viên của lớp bồi dưỡng và trên 60 đồng chí đến từ các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.
Trang 109 trong 125 << < 30 60 90 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 561
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 561
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71324619