Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỉnh Quảng Trị có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống sản xuất của nhân dân thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai mang lại. Trong những năm qua, đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đếnviệc giảm nghèo không bền vững tại địa phương. Hiện nay, số hộ nghèo thường tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (chiếm tỷ lệ 60,06% so với tổng số hộ nghèo trong toàn tỉnh), tỷ lệ hộ nghèo về thu nhập, nhà ở, điều kiện sống còn khá cao…

Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trong 2 tháng qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiều tình hình thời tiết nguy hiểm, đặc biệt trong tháng 10/2020 liên tục xảy ra dồn dập các đợt mưa lớn làm lũ các sông lên rất nhanh, gây ngập lụt diện rộng tại các địa phương và đã xuất hiện đỉnh lũ vượt lũ lịch sử trên tất cả các lưu vực sông và xảy ra sạt lỡ đất nghiêm trọng tại các huyện Hướng Hóa và Đakrông gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất.

01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sau khi Chỉ thị số 27-CT/TW được ban hành, công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn quan tâm hơn; đã tổ chức phổ biến, quán triệt và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

Để đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 5566/KH-UBND, ngày 03/12/2020 yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật đối với các hoạt động phát triển thương mại biên giới.

Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng là một trong những căn cứ xem xét thi đua, khen thưởng năm 2020

Để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân cũng như công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thực hiện dự án.

Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần thúc đẩy cải cách hành chính

Cải cách hành chính được tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được xác định là một trong những yếu tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị. Do đó, hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tính khả thi đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 29/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2015-2020”; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, trong tháng 11 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2020.

Đổi mới công tác chỉ đạo, nỗ lực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh

Chiếm tỷ lệ 50,8% dân số, 51,3%/tổng số lao động toàn tỉnh,phụ nữ Quảng Trị đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vừa là người thụ hưởng vừa là chủ thể tích cực trong các chủ trương phát triển kinh tế, tăng thu nhập giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”

Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 4.746,4 km², dân số 633.440 người (tính đến ngày 30/12/2019), trong đó khoảng 13,8% dân số là người dân tộc thiểu số; 17,2% dân số là tín đồ các tôn giáo (Phật giáo, Công giáo và Tin lành). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là một địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, là nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong đó có chất độc hóa học do Mỹ sử dụng ở Việt Nam với quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.

Triển khai Tháng Hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2020

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, tính đến 30/9/2020, trên địa bàn tỉnh có 346 người nhiễm HIV/AIDS tại 83/141 phường, xã, thị trấn, 167 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 98 người nhiễm HIV tử vong. Riêng 9 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện thêm 12 trường hợp nhiễm HIV sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh, 2 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và 2 trường hợp người nhiễm HIV tử vong.
Trang 73 trong 146 << < 40 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 608
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 608
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78111959