Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng:

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 13/4/2023 triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023).

Công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị – nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với nhiệm kỳ trước.

Đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Để tiếp tục cổ vũ, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc vào dịp 21/4 hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 719-CV/BTGTU vể việc đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Một số quan điểm và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta trong thời gian tới

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tốc độ, quy mô và tác động của những thành tố công nghệ mới đã và đang làm thay đổi cách con người sống, làm việc và tương tác với nhau. Vì vậy, phát triển đội ngũ trí thức phù hợp với bối cảnh mới của thời đại và yêu cầu mới của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những nhiệm vụ cần thực hiện, những đột phá trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức cũng như trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức trong năng lực khoa học công nghệ quốc gia là một yêu cầu cấp thiết.

Đẩy mạnh phát triển du lịch xanh trong thời gian tới

Tối 25-3-2023 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” với mục tiêu không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch "xanh", du lịch bền vững. Du lịch xanh được hiểu là du lịch có trách nhiệm với các khu tự nhiên, bảo tồn môi trường; duy trì cuộc sống của người dân địa phương. Loại hình du lịch này dựa vào thiên nhiên, môi trường sống, hạn chế những tác động xấu đến môi trường như xả thải, xả khói, tàn phá động thực vật, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng, vật dụng tái tạo, phát huy các di sản văn hóa thiên nhiên, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là mệnh lệnh sống còn của Đảng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, gắn liền với sự ra đời, hoạt động của nhà nước. Đây là thứ tệ nạn đặc biệt nguy hiểm, được ví như “quốc nạn”, “giặc nội xâm”, gây hậu quả to lớn đối với đời sống xã hội, thậm chí sự mất còn của chế độ và Tổ quốc. Bởi vậy, phòng, chống tham nhũng được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Hoạt động của các cơ quan tư pháp được thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp

Quý 1, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát, giải quyết các vụ án, vụ việc đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra các trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm, Viện KSND truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

Quý I/ 2023, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng thực hiện

Về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong quý 1, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật PCTN gắn với cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung công khai ở các lĩnh vực: Công khai các thủ tục hành chính, công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, công khai mua sắm tài sản công, công khai việc tuyển dụng công chức, viên chức và các chính sách xã hội...; tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý 1/2023

Quý I năm 2023, ngành Thanh tra đã tổ chức triển khai thực hiện 60 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 29 cuộc thanh tra hành chính (12 cuộc kỳ trước chuyển sang, 17 cuộc triển khai trong kỳ); 31 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 67 tổ chức và 234 cá nhân (3 cuộc kỳ trước chuyển sang, 28 cuộc triển khai trong kỳ).
Trang 2 trong 130 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 535
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 535
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64300363