Một số kết quả hoạt động của Cục thi hành án dân sự và Cục Hải quan tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thi hành án dân sự đã thụ lý 2.494 việc (số việc năm trước chuyển sang là 619 việc) trong đó, 2.130 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1443 việc, đạt tỷ lệ 68% (thiếu 6% so với chỉ tiêu được giao), 347 việc chưa có điều kiện thi hành, đã uỷ thác 17 việc. Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1034 việc. Tổng số tiền phải thi hành là hơn 235,7 tỷ đồng, số tiền có điều kiện thi hành là 114,5 đồng, đã thi hành được hơn 27 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 24% (thiếu 8% so với chỉ tiêu được giao).

6 tháng đầu năm, ngành thanh tra phát hiện sai phạm 1,1 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch thanh tra kinh tế-xã hội, 6 tháng đầu năm 2017, ngành thanh tra thực hiện 34 cuộc thanh tra hành chính tại 43 đơn vị (11 cuộc từ quý I chuyển sang); đã kết thúc 26 cuộc thanh tra, ban hành 21 kết luận; qua thanh tra, phát hiện 27 đơn vị có sai phạm với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 978 triệu đồng; kiến nghị khác 132 triệu đồng; đã thu hồi 643 triệu đồng.

Tình nguyện trên đất bạn Lào

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017, từ ngày 27/6 - 30/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chiến dịch tình nguyện quốc tế tại huyện Mường Nòong, tỉnh Savannakhet (Lào).

Hội nghị giao ban Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sáng 30/6, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị giao ban Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017.

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K9, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2017, tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 29/6/2017, tại Trường Chính trị Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III, tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 9, hệ không tập trung khóa học 2016 – 2017.

Khoa học – công nghệ Quảng Trị: Nhiều đổi mới sau Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 20-NQ/TW), các cấp ủy Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trên đìa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai, học tập một cách nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức về vai trò, vị trí, sự cần thiết phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong cán bộ, đảng viên, doanh nhân và Nhân dân được nâng lên.

Các cấp, các ngành phối hợp cho Hội viên Phụ nữ vay vốn đầu tư chăn nuôi bò

Thực hiện văn bản thỏa thuận đã được ký kết 3 bên giữa Hội Thánh Hàn Quốc, tổ chức Globai Civic Sharing (GCS) và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị về việc hợp tác thực hiện dự án “Nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo tại tỉnh Quảng Trị thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản”, từ tháng 5 năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với UBND huyện Hải Lăng và chính quyền địa phương 2 xã Hải Quế và Hải Dương đã giải ngân 800 triệu đồng cho 46 hộ hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Hải Quế và Hải Dương vay vốn đầu tư vào chăn nuôi bò sinh sản.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị mở 24 lớp đào tạo nghề cho lao động nữ có hiệu quả

Thực hiện Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/11/2009 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, từ đầu năm đến nay các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong toàn tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp, ngành lao động thương binh và xã hội đã mở 24 đào tạo nghề cho 550 hội viên, phụ nữ về “Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn”, “Trồng và chăm sóc cây ném”, “Khai thác mủ cao su”,"Kỹ thuật chế biến món ăn", "Nữ công gia chánh" ...

Một số kết quả công tác nội chính trong quý II/2017

Trong quý 2/2017 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, hoạt động đối với lĩnh vực nội chính của tỉnh. Tổ chức quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí’’ đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; ban hành Chương trình hành động số 56-CTHĐ/TU, ngày 20/4/2017, về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ hoạt động có hiệu quả

Nhằm đẩy mạnh hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, giúp các doanh nghiệp nữ quảng bá thương hiệu, học hỏi kinh nghiệm, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, hiểu biết về chính sách, luật pháp, nâng cao kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sức khỏe...Từ năm 2003 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố về các bước, cách thức tổ chức, thành lập Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp nữ. Đến nay các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh Quảng Trị đã thành lập 20 Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp nữ với 686 thành viên tham gia. Các CLB đã đi vào hoạt động có hiệu quả, mang lại ý nghĩa thiết thực.
Trang 121 trong 136 << < 30 70 100 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 533
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 533
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68804662