Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ 

Ngày 16/8/2018,Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư lưu trữ. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng dự và trực tiếp quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ.
Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

 

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ văn thư, lưu trữ các Ban Đảng Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, Báo Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, trưởng phó các phòng và cán bộ văn thư, lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực, chánh văn phòng và cán bộ văn thư, lưu trữ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Bí thư các Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng số 240 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2035; Quy định số 66-QĐ/TW ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Đồng chí Võ Viết Cường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo thực trạng công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử của các cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị thời gian qua và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị cũng tiến hành thảo luận về kết quả triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Thông báo số 800-TB/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng, Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Các văn bản được triển khai tại hội nghị là những văn bản quan trọng về công tác văn thư, lưu trữ của các cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Để thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp, thủ trưởng các cơ quan, Báo Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác văn thư, lưu trữ. Thông qua hội nghị này nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ công chức đối với công tác văn thư, lưu trữ. Cùng với đó, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ công việc được giao vào lưu trữ cơ quan theo quy định. Đồng thời, tăng cường thu thập, chỉnh lý, giữ gìn bảo quản an toàn và phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ.

Việc quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ phải gắn với việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể. Đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ nói riêng, công tác văn phòng cấp uỷ các cơ quan Đảng, đoàn thể nói chung để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ trong tình hình mới. Thường trực các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ đến cấp uỷ cơ sở. Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng; xây dựng kế hoạch, định kỳ kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của văn phòng cấp uỷ cấp dưới và các đoàn thể. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

Các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, tổ chức chính trị - xã hội, Báo Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh uỷ trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác biên tập, công tác văn thư, lưu trữ; trao đổi, phản ánh kịp thời để tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thái Thị Khuyên

2053 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 133
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 133
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15917445