Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2018

Ngày 27/9/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2018.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Quy định số 04- QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, ngày 31/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU về triển khai thực hiện Quy định 04-QĐi/TW.

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2018

Tại Chương trình công tác tháng 9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 8/2018

Trong tháng 8/2018, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Tỉnh Quảng Trị hòa nhập vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những thành tựu bước đầu trên một số lĩnh vực

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ, đây là xu hướng kết hợp giữa Internet, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo, dữ liệu lớn, mạng xã hội… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.

Quảng Trị: Mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế từ trang trại chăn nuôi thỏ

Thỏ là vật nuôi mang lại giá trị kinh tế rất lớn, từ lâu đã được nuôi ở vùng đất Quảng Trị nhưng rất nhỏ lẻ, manh mún. Năm 2013 trở lại đây nhiều nông hộ Quảng Trị quyết tâm khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế từ trang trại chăn nuôi thỏ, đã vươn lên làm giàu chính đáng.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2018

Để các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh được hưởng thụ và tham gia đầy đủ các hoạt động vui Tết trung thu năm 2018, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh & Xã hội chủ động phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2018 bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ tích cực thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc do Thường trực Tỉnh ủy giao

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, trong 8 tháng đầu năm, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai 7 nhóm công việc liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát theo các thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đã cụ thể hóa các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 theo đúng tiến độ tháng/quý gắn với chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các công việc đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều việc đã hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường Chính trị Lê Duẩn

Ngày 16/8/2018, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng năm hoạc mới 2018-2019 tại Trưởng Chính trị Lê Duẩn.

Ngày 16/8/2018, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.
Trang 103 trong 148 << < 40 70 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 681
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 681
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79755788