Tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW

Trong 2 ngày 21 và 22/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trang 3 trong 3 << < 1 2 3

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 108
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 108
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099144