Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 27-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ thị của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực


27-CT/TW
10/01/2019
Trần Quốc Vượng

Chỉ thị của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị

: ct 27.10.01.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 169
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 169
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018520