Xem với cỡ chữ  

Quy định 212-QĐ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện


212-QĐ/TW
30/12/2019
Trần Quốc Vượng

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Quy định

: qd 212.30.12.2019.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 139
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 139
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135110