Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 209-TB/HĐ, ngày 05/01/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 207-TB/HĐTNN, ngày 29/12/2021 của Hội đồng thi Nâng ngạch Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Quyết định số 468-QĐ/HĐ, ngày 24/12/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức lần thứ 5 Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thông báo số 233-TB/HĐTNN, ngày 07/12/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch, về triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021

Quyết định số 442-QĐ/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 687-QĐ/HĐTNN, ngày 24/11/2021 của Hội Đồng thi nâng ngạch phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 193-TB/BTCTU, ngày 24/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức...

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 157-TB/BTCTU, ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức thu hút, tạo nguồn (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 133-TB/BTCTU, ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị (có văn bản kèm theo)

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 124-TB/BTCTU, ngày 10/6/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo Thông báo 124 và các biểu mẫu)
Trang 5 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1165
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1165
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746480