Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 193-TB/BTCTU, ngày 24/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1406
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1406
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80261218