Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 209-TB/HĐ, ngày 05/01/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 616
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 616
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52015839