Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch  

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 687-QĐ/HĐTNN, ngày 24/11/2021 của Hội Đồng thi nâng ngạch phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)
Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 413
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 413
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49728366