Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Quyết định số 468-QĐ/HĐ, ngày 24/12/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức lần thứ 5 Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)
Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1331
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1331
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80263002