Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 133-TB/BTCTU, ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị (có văn bản kèm theo)
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1637
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1637
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80264577