Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức... 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 157-TB/BTCTU, ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức thu hút, tạo nguồn (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức...
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 535
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 535
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41400137