Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn 

Cứ mỗi độ tháng Năm về, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng với bạn bè quốc tế lại có dịp nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng khâm phục và kính yêu vô hạn. Kỷ niệm lần thứ 134 ngày sinh của Bác, là dịp để chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc và làm theo những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ ngày đó, đông đảo đồng bào trong nước và bè bạn quốc tế biết đến Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam và biết đến ngày 19-5 là sinh nhật của Người. 

Cả cuộc đời 79 mùa Xuân của Người là cả cuộc đời vì dân, vì nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng quý báu là tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Đó chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Sinh thời, Bác sống rất giản dị, từ ăn, mặc, ở cho đến mọi sinh hoạt hằng ngày, ngay khi đã là Chủ tịch nước, Bác luôn nêu tấm gương vô cùng mẫu mực về đạo đức cách mạng.  Cả cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết; trí tuệ anh minh, sâu sắc; có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị; có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người; là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ. 

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong của người, trong suốt 94 năm qua, hàng triệu cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta đã không quản ngại gian khổ, khó khăn “giàu sang không khuất phục, uy vũ chẳng chuyển lay” để thực sự làm nên những tấm gương sáng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đặc biệt, trong gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc, có ý nghĩa quan trọng, đưa đất nước ngày càng vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội mà Văn kiện Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, là tệ quan liêu, tham nhũng, sống xa hoa, lãng phí. Chính những việc làm không gương mẫu của số cán bộ, đảng viên này đã gây tác hại hết sức to lớn, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ ta, đồng thời tạo cơ hội tốt cho các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam thực hiện việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 

Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. Chính vì vậy, hiện nay Đảng ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Một tấm gương điển hình, một hành động gương mẫu có ý nghĩa hơn gấp trăm lần so với những lời giáo điều, sáo rỗng. Trong lúc này, việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với dân là nhân tố hàng đầu nhằm nâng cao sức mạnh của Ðảng, là môi trường để thử thách, rèn luyện và sàng lọc cán bộ, lựa chọn đúng những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng tham gia bộ máy lãnh đạo Ðảng và Nhà nước.

Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, mỗi ngày, mỗi người hãy cố gắng làm thêm một việc tốt, có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước. Nếu ai cũng làm được như vậy thì chắc chắn sẽ tạo thành một động lực mạnh mẽ, làm chuyển biến nhanh hơn nữa, tích cực hơn nữa mọi mặt của đời sống xã hội. Và nếu làm được như thế, chúng ta tin chắc rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhất định sẽ thu được kết quả thiết thực, to lớn hơn khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi đó là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, chúng ta dạt dào thương nhớ và thầm nguyện với Bác làm theo tấm gương cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làm của Người.

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

                                                                         Hải Đăng

691 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1761
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1761
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80265516