Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của TCT Đường sắt Việt Nam 

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Tổ chức xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Tổng công ty giai đoạn đến 2025

Cụ thể, để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty rà soát, hoàn thiện nội dung kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018; trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định làm căn cứ để Tổng công ty tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Tổng công ty giai đoạn đến 2025 gồm từ nay đến 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó, xác định rõ nội dung chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong từng giai đoạn, bao gồm cả các dự án ưu tiên thực hiện; chú ý kết hợp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt với phát triển dịch vụ du lịch và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường sắt); trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chí Kiên

536 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 586
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 586
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60438880