Xã Hải Thượng khuyến khích Nhân dân thi đua xây dựng nông thôn mới 

QTO - Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng là một xã thuần nông. Toàn xã có 1.529 hộ với 4.824 nhân khẩu, được tổ chức thành 2 thôn, 2 hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp là Đại An Khê, Thượng Xá và 1 khu vực Dốc Son. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, quản lý của chính quyền và sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, xã Hải Thượng đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Mô hình may gia công của chị Diệu Linh, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn - Ảnh: N.N

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, sức lan tỏa của ngày hội đã tạo ra những cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc, từ đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Tham gia ngày hội, Nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Đặc biệt ngày hội cũng là nơi để động viên, chia sẻ với các gia đình yếu thế, khó khăn; biểu dương những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội. Ngày hội cũng khích lệ Nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, có các hoạt động nhằm đấu tranh, xóa bỏ hủ tục, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật như: nạn rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, đánh bạc...

Thông qua tổ chức ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò chủ thể của Nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như sự phát triển của địa phương.

Người dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. MTTQ Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền vận động, hướng dẫn, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu bằng nhiều hình thức như: giúp về vốn, giống, kinh nghiệm làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đỡ đầu cho những hộ nghèo...

Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thực hiện theo chủ trương của xã, người dân đã chuyển đổi những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình cây, con có giá trị kinh tế cao; khuyến khích Nhân dân đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngoài việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu lao động, cấp ủy, chính quyền xã còn tập trung thực hiện quy hoạch vùng trồng lúa hữu cơ ST24 mang lại hiệu quả cao. Hiện toàn xã có hàng chục mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao như: mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt, thỏ; mô hình trồng cây ăn quả; mô hình gia công may mặc...

Ngoài ra, năm 2019, Tổ hợp tác bánh tét mặt trăng được thành lập, hiện nay có 25 thành viên chuyên sản xuất bánh tét, bánh tày, bánh chưng... được UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao, thị trường tiêu thụ bánh từ Bắc vào Nam, thậm chí bán ra nước ngoài.

Từ các mô hình phát triển kinh tế đó, nhiều gia đình có thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 là 56,2 triệu đồng/năm, hiện nay đã có 96% hộ gia đình có nhà kiên cố, bán kiên cố (năm 2003 có 72%), tỉ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm xuống còn 3,21%.

Kinh tế phát triển tạo đà cho bộ mặt nông thôn xã Hải Thượng ngày càng khởi sắc. Việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao của địa phương.

Trong những năm qua, xã quan tâm chỉ đạo thực hiện chỉnh trang nông thôn, các tuyến đường kiểu mẫu được quan tâm đầu tư xây dựng, hiến đất mở đường giao thông đạt chuẩn theo quy định NTM, trên 90% các trục đường chính của xã và thôn, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng đã được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Với sự nỗ lực phấn đấu vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, cuối năm 2015 xã Hải Thượng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Thượng.

Đảng bộ, chính quyền xã Hải Thượng luôn xác định, xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững càng khó khăn hơn. Vì vậy, trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ mà chủ chốt là tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân trong xã nhận thức sâu hơn về ý thức, trách nhiệm của mình khi xã đạt NTM, từ đó quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023 và đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2025; đảm bảo đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, văn minh; tiếp tục có các cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, không ngừng huy động sức dân gắn với phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và giữ vững các tiêu chí NTM với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Nguyễn Nhân

372 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 721
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 721
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79934894