Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Công văn số172 - CV/BTGTU, ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 và thể lệ cuộc thi (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 269
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 269
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642215