Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 97,78% so với cùng kỳ năm trước 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong 02 tháng đầu năm 2020 tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước do vốn kế hoạch được phân bổ năm 2020 tăng gần 50% so với năm 2019. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực.

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 02/2020 ước đạt 200,25 tỷ đồng, tăng mạnh 97,78% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 157 tỷ đồng, tăng 93,08%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 37,10 tỷ đồng, tăng 129,48%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 6,15 tỷ đồng, tăng 63,26%. Trong 02 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 366,46 tỷ đồng, bằng 11,34% kế hoạch năm và tăng 57,39% so với cùng kỳ năm trước; một số chương trình và dự án lớn từ nguồn ngân sách nhà nước là Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào Khu tái định cư 15 tỷ đồng; đường nối các xã miền Tây và Đông huyện Vĩnh Linh 14,6 tỷ đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư đường Cồn Cỏ 10,3 tỷ đồng; Cầu vượt Hồ Nước Chè (Tuyến đường 3/2) 09 tỷ đồng; nâng cấp Hệ thống giao thông đô thị thị xã Quảng Trị 7,9 tỷ đồng; Trường THPT Cửa Tùng 7,1 tỷ đồng; cơ sở hạ tầng Khu đô thị Võ Thị Sáu giai đoạn II 5,6 tỷ đồng; Dự án phát triển các đô thị dọc Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông 5 tỷ đồng… Trong tháng, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng; tính chung 02 tháng đầu năm, đã cấp chủ trương cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư 636 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân vốn: Đến ngày 31/01/2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 135,85 tỷ đồng, đạt 18,96% kế hoạch tạm giao đầu năm 2020.

Về tình hình hoạt động doanh nghiệp, trong tháng 02/2020, toàn tỉnh có 41 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 472,22 tỷ đồng, tăng 61,5% về số doanh nghiệp đăng ký so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt gần 11,5 tỷ đồng. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 05 doanh nghiệp, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 04 doanh nghiệp, tăng 25%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 57 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là 86 doanh nghiệp, tăng 46%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 22 doanh nghiệp, giảm 77%. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm này là 3.621 doanh nghiệp; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt hơn 12 tỷ đồng. Thái Minh

545 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1234
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1234
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60265751