Vĩnh Linh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 3/11/2020, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Huyện ủy Vĩnh Linh tập trung quán triệt 3 chuyên đề, gồm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng chính quyền vững mạnh; Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh. 

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện một cách nghiêm túc, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Trần Thị Thu Hà

127 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 281
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 282
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18738345