Việc triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới 

Tỉnh Quảng Trị hiện có 35 dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.878,065 tỷ đồng; trong đó có 07 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 18 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch sử dụng đất…. nên ảnh hưởng đến tiến độ. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời, xử lý những dự án không còn khả năng triển khai, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư về du lịch địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các đơn vị: sở Tài nguyên – Môi trường, sở Kế hoạch – Đầu tư, BQL Khu kinh tế tỉnh, sở NN&PTNT, sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nhiệm vụ của Tổ công tác là hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch được triển khai thuận lợi, theo đúng tiến độ đã cam kết, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trực tiếp ra soát, kiểm tra hiện trường các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp xử lý dứt điểm trong phạm vi thẩm quyền của Tổ công tác. Vận động Nhân dân tại các vùng dự án thực hiện tốt công tác giải phòng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Mặc dù tỉnh đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch và hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhưng kết quả thu hút đầu tư vẫn chưa như mong đợi. Có thể thấy rằng, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; một số dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa được giao đất. Lượng khách du lịch ở ngoài địa phương đến Quảng Trị chưa nhiều, khách tham quan lưu trú còn hạn chế. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh COVID-19 kéo dài cộng với thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các dự án, huy động vốn của nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để hoàn thiện dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị nhanh chóng giải quyết những vướng mắc về giải phòng mặt bằng, vướng quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch sử dụng đất, tránh gây lãng phí và hạn chế cơ hội đầu tư của  nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Đối với các dự án nhà đầu tư không có năng lực tài chính, cần rà soát, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án hoặc kiến nghị thu hồi đất của các dự án không triển khai.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch, xây dựng các chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; xây dựng các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ có trọng tâm, trọng điểm.

Tập trung tối đa, lồng ghép nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương, vốn ODA để đầu tư, hoàn thiện các hạ tầng tại các khu vực được quy hoạch để phát triển du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các dự án của nhà đầu tư; xây dựng các phương án để kích cầu hoạt động du lịch, đón du khách đến và lưu trú. Lê Trang

493 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 610
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 610
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71000592