Việc thực hiện nguyên tắc Tập trung dân chủ trong đấu tranh tự phê bình và phê bình tại Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Trong những năm vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hướng Hóa đã nỗ lực đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết của nhiệm kỳ trước, quyết tâm xây dựng Chi bộ VKSND huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả trong các năm qua, Chi bộ đều được công nhận là  “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”. Có được kết quả trên là do Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa đặc biệt chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình công tác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII); thực hiện tốt việc đăng ký xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó đề ra chỉ tiêu mỗi năm có từ 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để thực hiện được chỉ tiêu này, Chi bộ đã đề ra giải pháp cụ thể để các đảng viên căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình thực hiện cho sát thực, hiệu quả như: Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan Cảnh sát điều tra, không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam oan sai, quá hạn luật định; không để xảy ra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai và bỏ lọt tội phạm...vvv… từ đó tạo được những chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của Chi bộ.

Là cơ quan bảo vệ pháp luật, Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu và thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ đó có ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm túc; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của cấp ủy đề ra. Bên cạnh việc triển khai tốt các Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa còn phát động 100% cán bộ, Kiểm sát viên tham gia hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do VKSND cấp trên phát động và rèn luyện cán bộ, đảng viên theo 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát phải“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Nhờ vậy các cán bộ, đảng viên của Chi bộ VKSND huyện đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Xác định công tác tự phê bình và phê bình là vấn đề rất quan trọng, là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi ngày tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”. Do đó, để thực sự trong sạch, vững mạnh, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện đã yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên đều phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trong đó đặc biệt chú ý đến phê bình và tự phê bình từ trên xuống dưới, cán bộ lãnh đạo phải làm gương cho cấp dưới , phải thể hiện đúng bản lĩnh của người cán bộ cách mạng. Có như vậy cán bộ, nhân viên cấp dưới của mình mới“Tâm phục, khẩu phục”.

Để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ VKSND huyện đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong thời gian qua Chi bộ VKSND huyện đã quyết liệt chỉ đạo làm tốt vấn đề này, hàng tháng Chi bộ đã sinh hoạt định kỳ, đảm bảo tính tập trung và nghiêm túc trong sinh hoạt đảng, qua đó nắm bắt tình hình, tham mưu giúp Chi bộ chỉ đạo. Việc sinh hoạt chuyên đề cũng được duy trì thường xuyên góp phần làm phong phú hơn nội dung sinh hoạt đảng cũng như nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị. Chi bộ đã xây dựng Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không có những biểu hiện suy thoái; không có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Chi bộ đã đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, góp phần quan trọng trong việc củng cố tổ chức đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh từ đó ý Đảng, lòng dân được phát huy, khối đại đoàn kết được tăng cường, đảng viên, quần chúng trong cơ quan tin vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Xác định việc kiện toàn tổ chức đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phê bình và tự phê bình có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Chi bộ VKSND huyện đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chi bộ,  kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình hiện tại của Chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các vấn đề đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất cao và đưa vào Nghị quyết, khi đã thành Nghị quyết thì các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ gương mẫu đi đầu để các đảng viên, quần chúng thấy đúng, tích cực hưởng ứng làm theo, điều đó đã làm tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ VKSND huyện.

Đó chính là những hành động cụ thể, thiết thực nhất để Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” ./.

 

                                                                           Nguyễn Thanh TúVKSND huyện Hướng Hóa.

12524 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1470
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1470
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76438021