Về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ đợt 1 năm 2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị dăng tải Công văn số 2321-CV/BTCTU về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 1/2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Công văn số 2322-CV/BTCTU, về tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ đợt 1/2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Kèm theo văn bản)
Về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ đợt 1 năm 2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 142
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 142
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17134675